Zakres działalności Centrum Terapii i Zdrowego Ruchu Lorem Motus

Integracja sensoryczna

Przychodząc do naszego centrum, mają Państwo pewność, że otrzymają profesjonalną pomoc i wsparcie dla dziecka. Dzięki terapii integracji sensorycznej jesteśmy w stanie pomóc dzieciom zmagającym się z takimi zaburzeniami jak:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce sensoryczne (na ruch, bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe),
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • nadruchliwość/ nadmierna męczliwość, zbyt mała aktywność ruchowa,
 • obniżony poziom koordynacji ruchowej (m.in. trudności z łapaniem piłki, ćwiczeniem na lekcjach w-f, z równowagą, ubieraniem się, używaniem nożyczek),
 • opóźniony rozwój ruchowy,
 • trudności w zachowaniu (agresja, wycofanie), impulsywność,
 • specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
 • ADHD,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • autyzm i zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • wady wzroku i słuchu,
 • zespoły genetyczne (w tym zespół Downa).


Objawy zaburzeń integracji sensorycznej to m.in.:

 • unikanie dotyku innych osób, denerwowanie się pod wpływem dotyku,
 • unikanie aktywności związanych z brudzeniem się,
 • słaba równowaga,
 • niezgrabność ruchowa,
 • choroba lokomocyjna,
 • potrzeba długiego kręcenia się na karuzeli, huśtania na huśtawkach,
 • lęk przed wspinaniem się,
 • duża wrażliwość na dźwięki,
 • trudności z rozumieniem poleceń,
 • trudności z łapaniem piłki,
 • kłopoty z rysowaniem, zapinaniem, wycinaniem, sznurowaniem butów,
 • męczliwość, wiotkość,
 • pobudzenie, nadruchliwość, impulsywność,
 • bycie w ciągłym ruchu,
 • trudności z koncentracją uwagi (rozpraszalność, krótki czas koncentracji),
 • wybiórczość pokarmowa,
 • wąchanie rzeczy nie służących do jedzenia,
 • odwracanie sylab, liter, słów, pisanie z lustrzanym odbiciem,
 • nadwrażliwość na światło, mrużenie oczu w jasno oświetlonych pomieszczeniach,
 • nadwrażliwość na zapachy, odruch wymiotny na zapachy.

 

Pierwszym elementem terapii jest diagnoza, która obejmuje:

 • wywiad z rodzicami/opiekunami,
 • kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego, wrażliwości sensorycznej,
 • próby kliniczne,
 • testy południowokaliforniskie.

Wyjątek stanowią dzieci poniżej 4 roku życia oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem - dzieci te badane są poprzez obserwację swobodnej i ukierunkowanej zabawy, testami sprawnościowymi i wybranymi próbami klinicznymi.

Na podstawie postawionej diagnozy dobieramy odpowiedni sposób prowadzenia terapii. Zaburzenia integracji sensorycznej nie mijają samoczynnie, dziecko z nich nie wyrośnie. Zaobserwowane trudności powinny być skonsultowane ze specjalistą i poddane terapii. Dzięki niej można wspomagać prawidłowy rozwój dziecka, kompensować istniejące deficyty.

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w przygotowanym do tego pomieszczeniu, wyposażonym w sprzęt stymulujący systemy zmysłowe: przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy, wzrokowy, słuchowy i węchowy. Polega na zabawie terapeuty z dzieckiem. Terapeuci stymulują zmysły dzieci i usprawniają obszary deficytowe. Terapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Jej celem jest poprawa integracji między zmysłami w zakresie układu nerwowego.
 
Do efektów terapii można zaliczyć m.in.:

 • zmniejszenie pobudzenia i impulsywności dziecka, poprawę kontroli zachowania,
 • poprawę koncentracji uwagi,
 • usprawnienie motoryki małej,
 • poprawę w zakresie równowagi,
 • wzmocnienie napięcia mięśniowego,
 • ograniczenie lub nawet eliminację nadwrażliwości na bodźce (w tym także zmniejszenie objawów choroby lokomocyjnej),
 • pobudzenie zbyt małej wrażliwości na bodźce,
 • zmniejszenie poziomu lęku,
 • poprawę koordynacji ruchowej,
 • poprawę rozwoju mowy, komunikacji i współpracy z innymi.

 
Zajęcia odbywają się w uzgodnionym wcześniej terminie, a terapia trwa 50 minut. Przebieg zajęć może być obserwowany przez rodzica/opiekuna. Czas trwania terapii jest indywidualny - zależy od poziomu zaburzeń, systematyczności uczęszczania na terapię i czynionych przez dziecko postępów. Dużą rolę odgrywa współpraca rodziców z terapeutą (realizacja ćwiczeń wspomagających terapię dziecka wykonywanych w domu). Postępy dziecka są monitorowane na bieżąco poprzez obserwację zachowania dziecka i okresowo wykonywane testy.

Cennik - integracja sensoryczna

 • Wywiad z rodzicami / opiekunami dziecka - 90 zł
 • Diagnoza (dwa spotkania) - 300 zł
 • Opinia pisemna - 50 zł
 • Terapia (50 minut) - 90 zł
 • Rediagnoza (co 6-8 miesięcy) - 150 zł

Płatności gotówką, kartą lub przelewem na konto:

 PKO Bank Polski
31 1020 3668 0000 5702 0527 4123


Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności dziecka na zajęciach. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka skutkuje poniesieniem kosztów zajęć.

 

Wszystkie osoby zainteresowane usługami naszego centrum terapii zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy bezstresowe i pełne wsparcia podejście do dzieci.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.