Centrum Terapii i Zdrowego Ruchu Lorem Motus prowadzi Mariola Kalek. Specjalizujemy się w prowadzaniu zajęć poprawiających procesy integracji sensorycznej u dzieci. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje, które stale podnosimy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i prelekcjach. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, a naszym priorytetem jest zadbanie o jego dobro. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc wszystkim dzieciom pojawiającym się w naszym centrum.

O METODZIE:

Zajęcia które prowadzimy, odbywają się w przygotowanym do tego pomieszczeniu wyposażonym w sprzęt stymulujący systemy zmysłowe: przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy, wzrokowy, słuchowy i węchowy (czyli m.in. w różnego rodzaju huśtawki, piłki, zabawki dźwiękowe, różne faktury, zapachy, latarki czy gniotki). Spotkania polegają na zabawie terapeuty z dzieckiem. Terapeuci stymulują zmysły dzieci i usprawniają obszary deficytowe. Terapia, którą prowadzimy, jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka. Jej celem jest poprawa integracji między zmysłami w zakresie układu nerwowego. Dzięki prowadzonym przeze nas zajęciom udaje się:

 • ograniczyć lub nawet wyeliminować nadwrażliwość na bodźce (na ruch, bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe)
 • pobudzić zbyt małą wrażliwość na bodźce
 • wzmocnić napięcie mięśniowe
 • poprawić równowagę
 • usprawnić koordynację ruchową
 • zmniejszyć pobudzenie i impulsywność u dziecka
 • poprawić koncentrację uwagi
 • usprawnić motorykę małą
 • poprawić przetwarzanie bodźców wzrokowych
 • zmniejszyć poziomu lęku
 • poprawić rozwój mowy (jej rozumienie i ekspresję), komunikację i współpracę z innymi

Nasz zespół

mgr Mariola Kalek

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Opolskim.
Zarówno przed podjęciem studiów, jak i w ich trakcie pracowałam dorywczo jako opiekunka dziecięca (niania). Zajmowałam się i chętnie pomagałam rodzicom w opiece nad dziećmi w różnym wieku.
Praktyki psychologa odbyłam w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie) w Opolu.

W trakcie studiów chciałam zdobyć jak największe doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi, dlatego też pracowałam jako wolontariusz w:
– Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaplacyjnym NZOZ „Monar” w Graczach
– Szkole Podstawowej TAK im. Ireny Sendlerowej
– Projekcie Paczka Seniorów organizowanym przez SZLACHETNĄ PACZKĘ i Stowarzyszenie Wiosna
– Stowarzyszeniu Quisisana zajmującym się pomocą psychologiczną i psychoterapią.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę jako terapeuta środowiskowy w Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Opolu. W późniejszym czasie odbywałam staże i pracowałam w:
– Domu Dziecka w Chmielowicach
– Zespole Niepublicznych Szkół dla uczniów z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami w Kup
– Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Homo Creator

W celu zwiększenia swojej wiedzy i poprawienia swojej skuteczności w pomaganiu innym ukończyłam Specjalistyczną Klinikę Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, uzyskując certyfikat Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej (dający pełne uprawnienia do prowadzenia terapii i diagnozy w zakresie integracji sensorycznej).

Doświadczenie zawodowe jako diagnosta i terapeuta SI zdobyłam w: Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym „Czarodziejskie Smyczki” i Centrum Logopedycznym i Psychologiczno-Pedagogicznym CLiPP w Opolu. Pracowałam z dziećmi w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną, z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, zaburzeniami genetycznymi, obniżonym napięciem mięśniowym, porażeniem mózgowym, afazją.

Cały czas staram się podwyższać swoje kwalifikacje. Do tej pory ukończyłam m.in.:
– program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii
– kurs z dziedziny neuropsychologii pt. „Od neuroanatomii do zachowania, czyli o związku MÓZG – PSYCHIKA” w Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej we Wrocławiu
Ukończyłam studia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (uprawnienia pedagogiczne) oraz uczestniczyłam w kursie „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Obecnie studiuję na kierunku Spektrum autyzmu, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

mgr Sebastian Kalek

Instruktor Sportu, Terapeuta Integracji Sensorycznej

W 2005 roku ukończyłem studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku politologia – specjalizacja administracyjno-samorządowa, a w 2007 roku dwuletnie studia magisterskie na kierunku politologia – specjalizacja ustrojowo-samorządowa (na Uniwersytecie Opolskim).

Od dwunastego roku życia trenuję karate tradycyjne i rozwijam się w tym kierunku. W 2010 roku uzyskałem uprawnienia instruktora dyscypliny sportu karate tradycyjne wydane przez Ministra Sportu i Turystyki.

Postanowiłem, że w swoim życiu chciałbym zająć się pracą z dziećmi i młodzieżą. Od 9 lat prowadzę treningi karate. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi od 4 do 15 roku życia. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie treningów sportowych oraz sprawowanie opieki podczas obozów sportowych (ukończyłem kurs dla wychowawców kolonii).

Czasem podczas treningów karate zastanawiałem się, dlaczego niektóre dzieci mają trudności w zakresie utrzymania koncentracji, naśladowania ruchów trenera, odtworzenia danej sekwencji. Postanowiłem rozszerzać swoją wiedzę dotyczącą funkcjonowania dzieci. Ukończyłem Specjalistyczną Klinikę Integracji Sensorycznej w Warszawie, otrzymując wiedzę i umiejętności do przeprowadzania diagnoz i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ciągle się dokształcam. Ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi dających przygotowanie pedagogiczne. Obecnie studiuję na kierunku Spektrum autyzmu, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

mgr Beata Tileczek

Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania” -Janusz Korczak.

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką. Ukończyłam również studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Wrocławski na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Pedagogika specjalna z autyzmem. W 2021 roku ukończyłam Studia Podyplomowe prowadzone przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy na kierunku Integracja Sensoryczna. Doskonaląc swój warsztat pracy, uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach.

Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. W swoich działaniach zawsze staram się podążać za dzieckiem i adekwatnie odpowiadać na jego potrzeby.

Do swojej pracy zawsze podchodzę z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Wsparciem otaczam także rodziców/opiekunów moich podopiecznych. Wierzę, że dobra współpraca terapeuty z rodzicami/opiekunami dziecka wpływa na całokształt działań usprawniających.

Prowadząc zajęcia terapeutyczne, dbam o to, aby dziecko ćwiczyło w taki sposób, aby była to dla niego przyjemność, zabawa, a nie przymus. Atmosfera na zajęciach jest miła i sprzyjająca podopiecznym. Dzięki takim działaniom dzieci są chętne do realizowania ćwiczeń, a efekty przekładają się na poprawę funkcjonowania dziecka.

mgr Marta Fecko

Terapeuta Pedagogiczny, Oligofrenopedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim (licencjat: Kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, magisterka: Terapia pedagogiczna). Od tamtej pory nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje (studia podyplomowe na kierunku: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej, a obecnie Logopedia z neurologopedią). Certyfikat Terapeutki Integracji Sensorycznej zdobyłam w Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca” we Wrocławiu po ukończeniu dwustopniowego szkolenia i zdaniu egzaminu uprawniającego do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej oraz planowania i prowadzenia terapii. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia terapii ręki – zajęć usprawniających motorykę małą ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do pisania i usprawniania czynności samoobsługowych. Ukończyłam szkolenie połączone z warsztatami „Autyzm, zespół Aspergera”, „Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym”, „Diagnoza integracji sensorycznej – sprawna i poprawna”, „Propriocepcja na co i po co?” i wiele, wiele innych.
Od pięciu lat pracuje w przedszkolu, będąc nauczycielką współorganizującą proces kształcenia w grupie integracyjnej. Posiadam również doświadczenie w pracy z młodszymi dziećmi w wieku żłobkowym.

Wszystkie studia, szkolenia i lata praktyki pozwalają mi spojrzeć na rozwój dziecka w sposób holistyczny, szanując jego indywidualność, starając się je zrozumieć i wesprzeć. Na zajęciach dbam o dobrą atmosferę, aby dziecko czuło się bezpieczne i akceptowane, takie jakie jest.

mgr Joanna Wiszniewska

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Jestem magistrem psychologii, ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim, studium Systemowej Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej uzyskałam w Warszawskim Promyku Słońca.

Praca z dziećmi od zawsze była moją pasją. Prowadząc terapię SI, staram się wchodzić w świat dziecka, poznać jego pasje i zainteresowania, żeby maksymalnie zaangażować je w zajęcia sprawiając, by były one możliwie atrakcyjne.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęłam zdobywać jeszcze zanim rozpoczęłam studia, pracując dorywczo jako au-pair za granicą oraz jako opiekunka dziecięca w Polsce. Miałam też okazję uczestniczyć w zajęciach wolontariatu odbywających się w Stowarzyszeniu na Rzecz Autyzmu “Uczymy się Żyć Razem”. W trakcie studiów pracowałam oraz przeprowadzałam praktyki w przedszkolach i w żłobku. Po zakończeniu studiów psychologii pracowałam we Wrocławskim Centrum Terapii CSS, wyjeżdżałam na turnusy rehabilitacyjne, na których zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Przez kilka ostatnich lat pracuję jako terapeuta integracji sensorycznej. Jednak zdecydowanie największe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas opieki nad moimi dwoma synami :)”

Masz pytania? Zadzwoń!